Bølger i hverdagen

Projekt ”Bølger i hverdagen” blev arrangeret af RemisenBrande i 2011 - 2013 i forbindelse med den regionale Kulturfestival Bølgen, der blev præsenteret af Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- & Vestjylland. Projektet blev afholdt henholdsvis som en optakt til kulturfestivalen, og henholdsvis med en stor afslutning i selve festivalperioden i efteråret 2013.

”Bølger i hverdagen” blev det største samarbejdsprojekt i Ikast-Brande Kommune pr. dags dato. Projektet lavede brobygning mellem aktører fra forskellige sektorer i kommune herunder bla. skoler, kulturinstitutioner, virksomheder, natur- & turisme aktører, idrætsinstitutioner og kommunale forvaltninger. Se de specifikke samarbejdspartnere i menuen til venstre.

Projektets aktiviteter
Der var aktiviteter som forgrenede sig ud i hele Ikast-Brande Kommune i skoleåret 2012 - 2013. Alle skoler arbejdede med temaet "Bølger i hverdagen", enten ud fra “selvvalgte forløb” eller ud fra ”entreprenante forløb", hvor projektets samarbejdspartnere havde formuleret problemstillinger, der skulle løses. Såvel selvvalgte forløb og entreprenante forløb beskrives i menuen til venstre.

Projekt aktiviteterne kulminerede henholdsvis i april 2013 for afgangselever, og i september 2013 for alle andre med en stor event i RemisenBrande på en uges varighed, hvor alle deltagende elever bev inviteret til en spændende oplevelse, som en afslutning på hele projektet.

Fremtidsperspektiver
Projekt ”Bølger i hverdagen" forventes udbredt til andre kommuner i Region Midtjylland l 2014 - 2015, da projektet i Ikast-Brande Kommune resulterede i udformningen af en model og innovations-box, der med fordel kan anvendes af andre kommuner i fremtiden.