Den afsluttende event i RemisenBrande 

Baggrund 
Projekt aktiviteterne kulminerer med en stor event i RemisenBrande i efteråret 2013, hvor elever fra alle skoler inviteres til en spændende oplevelse, som afrunder forløbet med projekt ”Bølger i hverdagen”. Elever på skolerne som ikke har deltaget i projektet er også velkomne. Eventen kan opleves uafhængigt af elevhold, da eleverne ikke selv skal præsentere noget ved eventen. Det har derfor ikke nogen betydning, at de pågældende elevhold i mellemtiden har skiftet klassetrin.

Tidspunkt 
Eventen finder sted i uge 39 fra den 23. september til den 28. september 2013 fra kl. 09.00 - 13.00. Mandag – fredag er eventen åben for skoleelever, lærere og pædagoger. Lørdag er eventen åben for forældre og den øvrige offentlighed.  

Indhold 
Eventen vil blive en spændende oplevelsesverden for alle sanser med fokus på læring for krop og sjæl samt et fokus på en kobling af kultur og naturvidenskab. Eventen vil knytte trådene sammen fra projektets aktiviteter rundt i kommunen på skoler, virksomheder og institutioner. De elevprojekter som egner sig til at blive præsenteret og afprøvet vil ligeledes blive fremvist ved messen efter aftale med den aktør, som har stillet den opgave, som man er blevet tildelt. Projekterne vil blive fremvist på den pågældende aktørs stand ved eventen, og aktiviteten vil derfor blive ”bemandet” af aktøren selv og RemisenBrandes frivillige hjælpere. Da ”Dansk Naturvidenskabsfestival” også finder sted i uge 39 i 2013, har HTX udtrykt ønske om at henlægge en del af festivalen til RemisenBrande, som en del af den afsluttende event. De etablerer et eksperimentarium med formidling til folkeskolelever, som vil indgå som en naturlig del af eventen. Dansk Naturvidenskabsfestival sætter hvert år fokus på naturvidenskab, teknik og sundhed i hele landet, og i 2013 er temaet for festivalen ”Energi til livet”. 

Kunstnerduoen Jens og Morten er med til at gøre afslutningseventen ekstra interessant for elever, deres undervisere samt øvrige borgere. Parret arbejder kunstnerisk med temaet Bølger i Hverdagen og skaber nye kontellationer på tværs af genrer, materialer og tidsaldre.

Tilmelding & Kontakt 
Der vil blive fremsendt en særskilt invitation til skolelederen, hvor hver skole tildeles en bestemt ugedag i uge 39, hvor eleverne er velkomne ved den afsluttende event. Hver skole giver besked om det antal elever, som deltager. Tilmelding på tlf. 97180909 eller e-mail pia@remisenbrande.dk. Sidste tilmeldingsdato er den 2. september 2013