Vejledning til lærerne

Denne side er en vejledning til de lærere, der ønsker entreprenante forløb.

Opbygning af projektkataloget
Udforsk de mange forskellige opgaver, der præsenteres på de følgende sider. Opgaverne er inddelt i 4 uddannelsesniveauer, således at alle opgaver til samme alderstrin er samlet i samme kapitel. Hver opgave fylder 1 side, som indeholder henholdsvis virksomhedsbeskrivelse, opgaveformulering, kontaktinformationer og angivelse af eventuelle ekstra materialer.
Samtlige opgaver har betydning og er relevante for den enkelte samarbejdspartner, og opgaverne er alle udformet ud fra entreprenørskabsskolens principper.

Tilmelding
Når du har fundet ud af, hvilke opgaver du finder interessante, så bedes du udfylde tilmeldingsskemaet.
Prioritér dine ønsker fra 1 – 5, hvor 1 er dén opgave, som du helst vil arbejde med.
Vær opmærksom på, at der skal udfyldes ét skema pr. elevhold. Den samme lærer kan sagtens indsende flere tilmeldingsskemaer, forudsat at der er tale om forskellige elevhold. Tilmeldingsskemaet bedes fremsendt snarest muligt og senest tirsdag den 1. maj 2012 til pia@remisenbrande.dk eller fax. 97 18 10 09.

Tildeling af opgaver
Efter den 1. maj har vi et overblik over samtlige læreres ønsker, og der vil herefter ske en fordeling af opgaver.
Den 1. juni vil du få besked om, hvilken af dine 5 opgaver, som du er blevet tildelt til det enkelte elevhold. Man kan kun arbejde med de opgaver, man har fået tildelt, og man bedes først herefter tage kontakt til den pågældende kontaktperson på opgaven.
Selve opgaveløsningen sker i skoleåret 2012 – 2013, og projektet afrundes med en afsluttende event i september 2013 i uge 39 med kobling til Dansk Naturvidenskabsfestival. Læs mere om eventen og tilmelding til dette arrangement.

Proces / Produkt
Det primære i samarbejdsforløbet omkring løsningen af en opgave er den proces, som eleverne kommer igennem samt ligeledes at der opbygges en relation til den aktør, der har stillet opgaven. Resultatet af processen skal efter aftale med den aktør, der har stillet opgaven, præsenteres for enten aktøren selv og/eller for omverdenen.
De projekter som indeholder elementer, der kan afprøves eller fremvises på den afsluttende event i september 2013, vil kunne indgå her. Det er dog ikke et mål i sig selv, da de bedste projekter eventuelt ikke kan opleves af andre end de involverede selv. Det er op til den aktør, der har stillet opgaven, at afgøre hvilke projekter, der kommer med på den afsluttende event.
Alle elever vil modtage et diplom for deres deltagelse i projekt ”Bølger i hverdagen”.

Afgangselever
Der afholdes et ”Innovation Lab” på forskningens døgn i april 2013 for afgangselever, der ikke kan deltage ved den afsluttende event. Læs mere om Innovation Lab og tilmelding til dette arrangement.

Puljer & finansiering
RemisenBrande har etableret to puljer til skolerne til projektaktiviteter.

  • ”Idé- og innovationspulje til udvikling og frie forsøg”, som er øremærket omkostninger til materialer til opgaveløsning, prototyper og forsøg. Bemærk venligst at personaleomkostninger, honorarer og forplejning ikke støttes. Fremsend budget over forventede omkostninger til pia@remisenbrande.dk. Der kan ansøges om max. 2.000 kr. pr. elevhold. Tilskud er ikke en selvfølge.
  • ”Transportpuljen” kan bidrage til transportomkostninger, når jeres elevhold skal ud og besøge jeres samarbejdspartner. Fremsend budget over forventede omkostninger til pia@remisenbrande.dk. Der kan ansøges om max. 2.000 kr. pr. elevhold. Tilskud er ikke en selvfølge.

Kontakt:

Projektleder Pia Strade Palmelund, E-mail: pia@remisenbrande.dk, tlf. 97180909 / 24880088.
Direktor i RemisenBrande Kultur- & Konferencecenter
www.boelgerihverdagen.dk / www.wavesaroundus.dk
www.facebook.dk/boelgerihverdagen / www.facebook.dk/wavesaroundus

Tidsplan:

August 2012 – Juni 2013: Alle arbejder med temaet Bolger i hverdagen.
April 2013: Innovation Lab for afgangselever pa Forskningens dogn
September 2013 (uge 39): Afsluttende event i RemisenBrande / Afholdes som en del af Dansk Naturvidenskabsfestival